Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Babke’s Bronzen Beelden, Obbichterstraat 23, 6129 AR Urmond.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Babke’s Bronzen Beelden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Babke’s Bronzen Beelden deze gegevens nodig heeft

Babke’s Bronzen Beelden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoelang Babke’s Bronzen Beelden gegevens bewaart

Babke’s Bronzen Beelden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen

Babke’s Bronzen Beelden verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Babke’s Bronzen Beelden maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

  • De site gebruikt Google Analytics-cookies
  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google
  • Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google
  • Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@babkemoelee.nl. Babke’s Bronzen Beelden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL

Babke’s Bronzen Beelden neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Babke’s Bronzen Beelden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Babke’s Bronzen Beelden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Babke’s Bronzen Beelden op via info@babkemoelee.nl.